Sukses dgn CTASaham - 18 Surabaya (Batch - 4); Next Tour Workshop CTASaham 19 - 23: Semarang (Intermediate) - Batam (Basic - Intermediate) - Denpasar (Intermediate) - Jakarta (Intermediate - Pre Advanced - Advanced) - Bandung - Surabaya (Intermediate - Pre Advanced). Daftar di memberctasaham@yahoo.com

Komentar